Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Factsheet van onderzoeken naar verdeelmodel

04-04-2017
De ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS en de VNG hebben opdracht gegeven voor verschillende onderzoeken die bouwstenen moeten opleveren voor een nieuw verdeelmodel in de Wmo voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding. De VNG zette de verschillende onderzoeken in een factsheet op een rij.
verdeelmodel2
Het factsheet bevat een overzicht van de onderzoeken die worden verricht om input te leveren voor het nieuwe integrale verdeelmodel voor het budget voor beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en Wmo begeleiding.

Download hier het factsheet (pdf)

In 2017 wordt een verdeelmodel gemaakt voor de verdeling van het budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO). Tegelijk wordt per 1-1-2020 de verantwoordelijkheid voor deze taken overgeheveld van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel hiervoor wordt voornamelijk gebaseerd op de huidige verdeelmodellen voor Wmo en MO en op het niet-ingevoerde verdeelmodel voor BW uit 2014.

De planning is dat het ministerie van BZK het integrale objectieve verdeelmodel BW/MO/Wmo in november 2017 oplevert. Het verdeelmodel wordt in de meicirculaire van 2018 gepubliceerd.