Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Erkenning ervaringsdeskundigheid en sociaal domein in hoofdlijnenakkoord GGZ

05-07-2018

Op dinsdag 3 juli is een onderhandelaarsakkoord bereikt op het Bestuursakkoord GGZ, ook wel hoofdlijnenakkoord GGZ genoemd. De RIBW Alliantie en Federatie Opvang hebben hier gezamenlijk in opgetrokken. Voor het eerst zaten de VNG, de RIBW Alliantie en de Federatie Opvang ook aan tafel, op uitdrukkelijk verzoek van Staatssecretaris Blokhuis. 

Erkenning ervaringsdeskundigheid en sociaal domein in hoofdlijnenakkoord GGZ

Voor het eerst is daarmee ook een inhoudelijke aansluiting gemaakt tussen de inzet van de ZVW-gefinancierde GGZ-zorg op ‘onze’ inspanningen in het sociaal domein. Wij hebben in de loop van het proces kunnen zien dat onze aanwezigheid er toe gedaan heeft: veel teksten gaan nu over de benodigde continuïteit van zorg, consultatie/samenwerkingstijd voor GGZ, verbeteren van op- en afschalingmechanismen, beschikbaarheid acute GGZ bij verdergaande ambulantisering en de noodzaak om als partijen verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van huisvesting/wonen in het kader van doorstroom en wachtlijsten. Ook erkenning van ervaringsdeskundigheid en tegengaan van stigmatisering heeft een plek gekregen. Wij zijn dus tevreden over de uitkomst, al zien wij dat er nog veel moet gebeuren in de uitwerking. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/04/blokhuis-bereikt-onderhandelaarsakkoord-hoofdlijnen-toekomst-geestelijke-gezondheidszorg