Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Doe mee aan 'Nieuwe wegen GGZ en opvang'

12-02-2016
Het innovatieprogramma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ biedt een dertigtal samenwerkingsverbanden/netwerken in de GGZ en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s en om leerervaring en resultaten in de etalage te zetten.

nieuwewegenenopvang
Het programma is bedoeld voor organisaties die lid zijn van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, samen met hun partners met een domeinoverstijgend lokaal of regionaal samenwerkingsinitiatief. Aanmelden kan tot 1 april.

Welke thema’s?
-Zelfhulp, herstel, participatie en inclusie
-Wonen, opvang en bescherming
-Informele zorg en sociale netwerken

Hoe werkt het?
Samenwerkingsverbanden op één van de bovenstaande thema’s (die ruim geïnterpreteerd kunnen worden) worden uitgenodigd zich aan te melden voor het aanjaagprogramma. In een gesprek verkennen wij samen met u de mogelijkheden. U kunt daarbij denken aan hulp bij het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan, inspiratie-sessies voor deelnemers, beschrijving van uw innovatieve praktijken, masterclasses met experts, etc. Deze ondersteuning wordt vanuit een drietal kennisinstituten geboden.

Welk samenwerkingsverband?
Samenwerkingsverbanden kunnen allerlei soorten samenstelling hebben. Het kan gaan om zorginstellingen met bedrijven of gemeente-afdelingen, maar ook om cliëntgestuurde initiatieven met familie-organisaties en welzijnsorganisaties. Samenwerking met scholen, bedrijven, sportverenigingen, schuldhulporganisaties, corporaties, andere zorgsectoren, alles is denkbaar. Belangrijk criterium is echter, dat (vertegenwoordigers van) cliënten en familie meedoen.

Looptijd
Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang' loopt van 2016 tot 2018. Per 25 januari 2016 start het aanmelden voor de 3 themagroepen (zie hierboven) met gemiddeld 10 samenwerkingsverbanden of netwerken. Aanmelden kan tot 1 april.

Concrete doelen
Deelnemende organisaties werken onder meer aan:
- meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of oggz-problematiek
- ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt
 - het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein
- het verbeteren van de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus
- nieuwe manieren van werken en organiseren in de GGZ en opvang

Zelf inbrengen
Deelnemers zorgen voor een ontwikkelteam en projectleider en hebben een plan voor het uitvoeren van een verandering.

Wat deelnemers krijgen
- Betere uitkomsten van zorg voor cliënten met een meer toekomstbestendige wijze van organiseren
- Inzicht in wat werkt en wat niet werkt door monitoring van de effecten
- Inspiratie door co-creatie en kennis te maken met creatieve werkvormen
- Delen van kennis en ervaringen in een actief netwerk van veranderaars in bijeenkomsten en masterclasses
- Actuele informatie via website en nieuwsbrieven
- Themagroepen ondersteund door deskundige themacoördinatoren
- Een landelijk podium voor mooie voorbeelden uit de eigen praktijk

Meedoen?
U kunt uw samenwerkingsverband aanmelden tot 1 april. Heeft u belangstelling voor dit programma, stuur een e-mail naar: info@nieuwewegenggzenopvang.nl of bel naar tel: (06) 22810036

Wij verkennen dan graag samen met u of uw initiatief in dit programma kan passen. Meer informatie: www.nieuwewegenggzenopvang.nl