Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Definitie van specialistische begeleiding Wmo

10-03-2017
Sinds 2015 is ‘begeleiding’ een functie die in de Wmo wordt verstrekt. Gemeentebesturen moeten de abstracte wettelijke doelstellingen van ‘maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo 2015) en ‘jeugdhulp’ (Jw), die de wettelijke opdracht zijn, voor een groot deel zelf vorm en inhoud geven. Dat is bepaald niet eenvoudig en is bij aanvragen voor en toekennen van begeleiding vaak een punt van discussie.
Uitspraak_CRvB
Uitspraak over begeleiding
Ten aanzien van (de uit de AWBZ overgehevelde taak) begeleiding heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan die gemeenten en zorgaanbieders wellicht een handvat biedt om het gesprek over de inhoudelijke aard van begeleiding te voeren. De CRvB stelt in de uitspraak: “Gespecialiseerde begeleiding kan alleen worden geboden als sprake is van een psychiatrische grondslag, waarbij matige of zware beperkingen zijn op het terrein van de sociale redzaamheid.

Er moet, anders dan bij BG-basis, sprake zijn van een langdurige psychische stoornis, waarbij ondersteuning wordt geboden aan personen met een langdurig tekortschietende zelfregie. Hoewel er tevens aandacht is voor activerende elementen ligt het accent bij Gespecialiseerde begeleiding op handhavingsdoelen. Ook hierin onderscheidt Gespecialiseerde begeleiding zich van BG-basis.” 

Ter verdere uitleg zegt de CRvB dat “(…) de ondersteuning met name gericht dient te zijn op het voorkomen van (verdere) teloorgang van personen die langdurig moeite hebben om zich in de samenleving staande te houden.”

Verdere toelichting: zie de noot bij de uitspraak via deze link