Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Debat Tweede Kamer over beschermd wonen en maatschappelijke opvang

29-11-2016
Op 30 november spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn over beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
TK zaal
De RIBW Alliantie, Federatie Opvang, GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz hebben kennis genomen van de brief 8 november jl. van staatssecretaris van Rijn aan de Kamer. Deze brief geeft ons geenszins het vertrouwen dat de punten die wij in onze brief d.d. 1 september jl. hebben genoemd, worden opgepakt.

Wij hebben onze brief, waarin we de verschillende randvoorwaarden benoemen, daarom nogmaals onder de aandacht gebracht en nogmaals benadrukt dat het hier om een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving gaat. In onze brief van 28 november jl. stellen we voor dat er een landelijk meerjarenprogramma voor beschermd wonen en opvang wordt ingericht waarin het Rijk vanuit een landelijk integraal plan de coördinatie neemt en stuurt op een regionale aanpak door middel van streefcijfers en minimumprestaties.