Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

De Tweede Kamer wil, nu de gemeenteraden!

15-06-2018
Op woensdag 13 juni volgde ik het overleg van de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis over de toekomst van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Aan de orde was de Meerjarenagenda, waaraan ook de RIBW Alliantie haar commitment heeft gegeven. 
20180613_143815

In de Meerjarenagenda bundelen Rijk, VNG en vele partners de krachten in het streven naar sociale inclusie voor iedereen en het voorkomen van  persoonlijk en maatschappelijk leed.  

Voor het debat hebben we samen met collega-organisaties Federatie Opvang en GGZ Nederland in een brief enkele belangrijke aandachtspunten voor de Tweede Kamer op een rij gezet: de grote nood vanwege ontbrekende beschikbaarheid van betaalbare woningen, het verzuim van veel  gemeenten om opvang voor daklozen te regelen ondanks wettelijke regels, het belang van regie op de lokale uitvoering inclusief de benodigde doorzettingsmacht als het lokaal niet goed gaat (ook stelselverantwoordelijkheid genoemd) en onze zorgen over het voornemen om per 1 januari 2021 de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang door te decentraliseren van 43 naar 380 gemeenten (te vroeg).  


Tijdens het overleg bleek er grote eensgezindheid onder de Kamerleden. Alle fracties zien de consequenties van de woningnood: de opstopping, de wachttijden. Een motie die ingediend wordt door de ChristenUnie en de VVD aan betaalbare tijdelijke woonvoorzieningen is inmiddels aangenomen. Dat is in ieder geval een mooie stap, al zoeken we, juist voor deze kwetsbare groep, vooral naar goedkoop ‘gewoon’ wonen om stressvolle verhuizingen te vermijden. Ook zijn wij blij met de oproep en toezegging om onafhankelijke cliëntondersteuning nu echt goed te regelen.  


De Kamerleden willen van de staatssecretaris weten hoe hij informatie verzamelt over de uitvoering van de Meerjarenagenda en wat hij doet als uitvoering bij gemeenten hapert. Een belangrijke vraag voor ons. In zijn beantwoording laat de Staatssecretaris zijn bereidheid tot actieve betrokkenheid zien, maar daarnaast roept hij de fracties op om hun eigen gemeenteraadsfracties in stelling te brengen. Dus laat de gemeenteraden nu actief en assertief hun wethouders aan de afspraken houden!  De Tweede Kamer wil – net als wij - dat de Meerjarenagenda merkbaar wordt de praktijk . 


Als we op alle lagen verticaal (interbestuurlijk) en horizontaal (tussen de partners) onze inzet en afspraken waarmaken, dan moet de beweging naar sociale inclusie voor iedereen de goede kant op gaan. Zodat wij over 4 jaar van onze cliënten en hun familie horen dat zij er echt iets van gemerkt hebben! 


Artie van Tuijn, voorzitter van de RIBW Alliantie