Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over reële kostprijs maatschappelijke ondersteuning per 1 juni van kracht

01-03-2017
De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over een reële kostprijs voor een aantal vormen van maatschappelijke ondersteuning in de Wmo is in het Staatsblad verschenen. De AMvB treedt in werking op 1 juni 2017. Voor die tijd dienen gemeenten hun Wmo-verordening aan te passen. 
MO_1_juni
Inhoud Algemene Maatregel van Bestuur
Er wordt een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Het artikel heeft tot doel dat de gemeente  een reële prijs betaalt voor een Wmo-diensten, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die de dienst verleent. De AMvB is van toepassing op alle vormen van Wmo-dienstverlening, uitgezonderd de verstrekking van hulpmiddelen, individuele vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen.

Belang voor instellingen voor opvang en beschermd wonen
De gemeenten hebben in 2016 kwaliteitseisen vastgesteld voor de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Voor aanbieders is het alleen mogelijk om te voldoen aan die gemeentelijke kwaliteitseisen indien de gemeenten daarvoor reële tarieven hanteren. In de inkoopgesprekken met de gemeenten kunnen instellingen overleggen welke gevolgen de AMvB, in relatie tot de kwaliteitseisen, voor de tarieven meebrengt.