Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Contourennotitie toekomst RIBW Alliantie vastgesteld

22-12-2016
De veranderende context vraagt om een nieuwe koers van de RIBW Alliantie. In de algemene ledenvergadering van 13 oktober en 15 december hebben het bestuur en de leden met elkaar gesproken over hoe deze nieuwe koers eruit ziet. 
Contourennotitie
Wij staan als Alliantie voor een maatschappelijke beweging van sociale inclusie van kwetsbare burgers in het sociaal domein. Dit is ons doel en ons vak. Ons vakmanschap is cruciaal om kwetsbare burgers in positie te brengen (en houden) om te participeren naar vermogen. We werken met een brede blik in het sociale domein. Met specifieke kennis van psychische- en psychiatrische aandoeningen en psychosociale problemen.

Als Alliantie faciliteren we vanuit ons vakmanschap op alle mogelijke manieren deze maatschappelijke beweging. Dat zien we als onze opdracht. Dit geeft ons bestaansrecht. Onze visie kent drie pijlers: vakmanschap/ervaringsdeskundigheid, sociale inclusie en participatie en ondersteuning in het sociaal domein. In alles wat wij doen staan deze drie pijlers centraal.