Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Conclusie onderzoek Q-consult administratieve lasten

06-04-2017
Eerder hebben wij bericht over - en leden opgeroepen om deel te nemen aan - het onderzoek van Q-consult naar de administratieve lasten door de hervorming van de langdurige zorg en jeugdzorg. Op 30 maart jl. is het rapport dat uit dit onderzoek is voortgevloeid naar de Tweede Kamer verstuurd alsmede de Kamerbrief van Staatssecretaris Van Rijn.
De_puzzel_afmaken
Nog steeds hoog
Uit het rapport blijkt dat nauwelijks een verandering ervaren wordt in de hoogte van de administratieve lasten in de Wlz ten gevolge van de hervorming van de langdurige zorg. Er wordt een beperkte verandering ervaren in de hoogte van de administratieve lasten in de Zvw ten gevolge van de hervorming van de langdurige zorg. In de Wmo en de Jeugdwet worden de administratieve lasten als hoog bestempeld.

Consultatie
Om in het licht van de motie een betekenisvolle reductie te bereiken in de ervaren administratieve lasten is door zorgaanbieders aanbevolen in dit onderzoek met name te focussen op de problematiek in de Wmo 2015 en Jeugdwet. Mede op basis van het onderzoek vindt er op dit moment een consultatie voor een wetsvoorstel plaats om administratieve lasten terug te dringen in de Wmo en Jeugdwet.