Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

'Cliënten niet aansprakelijk bij pgb-fraude'

25-01-2017
Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor om ervoor te zorgen dat bij pgb-fraude door een zorgverlener, de cliënt niet met schulden blijft zitten.
geld
Het wijzigingsvoorstel betreft de Wmo, Wlz en Jeugdwet. De RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland en de RIBW Alliantie hebben in hun reactie aangegeven dat in geen geval een cliënt de dupe mag worden van een frauderende zorgverlener.

Download hier de brief met onze reactie (pdf)

Update (maart 2017):
De regeling is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant: Klik hier

Wij constateren dat er helaas weinig met onze reactie is gedaan. We ontvangen nog een terugkoppeling van VWS.