Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Brief aan Tweede Kamer over toegang tot Wlz

23-02-2017
De gezamenlijke branches en belangenverenigingen hebben op 20 februari opnieuw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In de brief vragen we om een versnelling van de uitvoeringstoets en het niet-controversieel verklaren van dit onderwerp daags na de verkiezingen.
zorgakkoord

Motie over versnelling uitvoeringstoets
De brief is een vervolg op onze brief van december jl., die in het Algemeen Overleg over de Wlz aan de orde is gesteld (zie de bijlage). De Kamerleden Bergkamp (D66) en Keijzer (CDA) hebben toen een motie ingediend over het versnellen van de uitvoeringstoets. Deze motie is aangehouden, omdat staatssecretaris Van Rijn de Kamer beloofde om de voortgang op dit dossier per brief aan de Kamer te rapporteren.

Te lang wachten op antwoord
Omdat de brief van de staatssecretaris niet op alle punten duidelijk was, hebben de branches en belangenverenigingen contact opgenomen met het ministerie van VWS. Naar nu blijkt zullen delen van de uitvoeringstoets op zijn vroegst begin volgend jaar kunnen worden afgerond. Dat vonden we te lang duren, omdat veel mensen hierdoor in het ongewisse blijven over hun toekomstperspectief.

De gezamenlijke brief van RIBW Alliantie, GGZ Nederland, ActiZ, Ypsilon en Federatie Opvang vormde de opmaat voor een motie van D66 en CDA.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer van 20 februari jl. (pdf)
Klik hier voor de bijlage (pdf)

VVD en PvdA tegen motie
De motie vroeg om helderheid vóór 1 juni hierover. Hoewel nagenoeg de voltallige oppositie vóór was, stemden VVD en PvdA tegen de motie. Wel werd tijdens het debat over de decentralisatie Wmo een motie van D66, die vroeg om meer aandacht voor kinderen in de maatschappelijke of vrouwenopvang, overgenomen door het Kabinet. 

De moties en stemmingsuitslag vindt u hier.