Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Bestuurlijk overleg met minister Blok en staatssecretaris Van Rijn

07-12-2016
Op 28 november 2016 overlegden de branches en de cliëntenorganisaties in de zorg met de bewindslieden over het vervolg op de rapportage ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen’. In het overleg heeft Jan Laurier aandacht gevraagd voor diverse punten.
Kwesties
Deze betroffen het gebrek aan passende woningen voor opvang- en ggz-cliënten, het ontbreken van een plan om de randvoorwaarden uit het advies van de commissie Dannenberg te realiseren. Ook kwamen aan de orde de financiële vraagstukken bij het vastgoed van ggz-instellingen, waaronder ook de terughoudendheid van banken om te financieren, en de verhuurdersheffing die wordt toegepast indien instellingen zelf woningen bouwen en verhuren aan cliënten.

Toezeggingen minister
Minister Blok heeft toegezegd dat hij de specifieke aandachtspunten rond het huisvesten van ggz- en opvangcliënten gaat onderzoeken om te zien wat daarvoor nodig is. Met de VNG gaat hij bespreken hoe zorg een onlosmakelijk onderdeel van de prestatie-afspraken met woningcorporaties kan worden. Nu zijn nog maar bij 30% van de prestatie afspraken zorgaanbieders betrokken.