Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Bestuurlijk overleg branches, gemeenten, zorgverzekeraars, cliëntenorganisatie

03-03-2017
Op 14 februari 2017 overlegden de VNG, Zorgverzekeraars Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang, GGZ Nederland en het Platform GGZ over de wenselijke samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van een brief aan ZN en de VNG van de Federatie Opvang, samen met GGZ Nederland en de RIBW Alliantie.
verwarde personen
Samenwerkingsagenda voor vraagstukken BW en MO
Namens de RIBW Alliantie nam bestuurslid Ria Stegehuis (Cosis) deel aan het overleg. ZN en de VNG zijn eerder een samenwerkingsagenda overeengekomen. De bedoeling van de branches is om vraagstukken rond beschermd wonen en opvang daarin hoger op de agenda te krijgen. De decentralisatie en de voortgaande ambulantisering vragen om concrete en samenhangende afspraken over zorg, ondersteuning en wonen voor de betreffende doelgroepen. Het overleg heeft vooralsnog weinig concrete resultaten opgeleverd. Wel gaan ZN en VNG bezien welke knelpunten zij zelf ervaren in de samenwerking.