Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Besluit toegang langdurige zorg onzeker

24-08-2016
Staatssecretaris van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij nog geen besluit neemt over de toegang tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz)voor ggz-cliënten. De RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland zijn voorstander van besluitvorming in 2016. 
vraagteken
Eerder bracht het Zorginstituut al een advies uit over de toegang tot de Wlz. De staatssecretaris heeft besloten eerst een uitvoeringstoets te laten doen. Over de uitkomst daarvan zal hij de Tweede Kamer voor 1 december 2016 informeren.

Termijn onduidelijk
Het is uit de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer niet duidelijk op welke termijn besluitvorming plaatsvindt. Duidelijk is wel dat invoering in 2017 niet meer mogelijk is vanwege de noodzaak om eerst beleidsregels voor indicatiestelling en beleid voor inkoop van deze zorg te ontwikkelen. De openstelling van de Wlz zal ook gevolgen hebben voor de rijksbegroting. Of 2018 haalbaar is, lijkt op dit moment moeilijk te zeggen. Een vraag is bovendien of de staatssecretaris dit besluit nog wil laten nemen door het huidige kabinet. 

Traag proces
De staatssecretaris deed in zijn brief van maart 2014 de toezegging om zo spoedig mogelijk de toegangscriteria voor ggz cliënten tot de Wlz te ontwikkelen. Inmiddels is sprake van een traag proces met grote onzekerheid voor de cliënten die het betreft. Daarnaast is sprake van samenloop met de besluiten van het ministerie van VWS en de VNG om beschermd wonen door de decentralisatie.

Ons standpunt
De RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland zijn van mening dat het verstandig zou zijn om eerst de toegezegde Wlz toegang te realiseren zodat duidelijk wordt welke veranderingen dat in de praktijk meebrengt. Daarna kan bezien worden welk verdeelmodel passend is voor het beschermd wonen in de Wmo.