Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Beperk administratieve lasten met Accountantsprotocol 2016

25-08-2016
Beperk uw administratieve lasten door het gebruik van het landelijk accountantscontroleprotocol voor Wmo en Jeugdwet. Met dit protocol kunnen aanbieders op eenduidige wijze financiële verantwoording afleggen over geleverde diensten.
paperwork
Gebruik van het landelijk controleprotocol, bij de verantwoording van productie-informatie door zorgaanbieders aan gemeenten, kan de administratieve lasten aan beide kanten sterk beperken. Zorgaanbieders leggen op eenduidige wijze financiële verantwoording af over geleverde diensten, en deze kan door gemeenten als één van de controlemiddelen in haar controleketen gebruikt worden

Deskundigen betrokken
Het accountantsprotocol voor 2016 is aangepast naar aanleiding van de evaluatie van het protocol voor het boekjaar 2015. Het protocol is ontwikkeld door deskundigen uit brancheorganisaties, zorgaanbieders en gemeenten.

Het protocol richt zich op een uniforme financiële productieverantwoording voor de Wmo en Jeugdwet met bijbehorende accountantscontrole, via uniforme kaders voor:
  • de formats voor de financiële productieverantwoording
  • de reikwijdte van de controle
  • het algemene normen- en toetsingskader voor de controle
  • de hierbij te hanteren materialiteit en toleranties
  •  (betrouwbaarheid- en nauwkeurigheidseisen)
  • de verantwoordingsdeadlines en accountantsproducten

Goedgekeurd
Het accountantsprotocol is goedgekeurd door de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Het is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) en deskundigen uit diverse relevante brancheorganisaties en betrokken zorgaanbieders. Leden van de RIBW Alliantie zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep en een meeleesgroep. Het protocol is niet verplicht, maar de VNG en brancheorganisaties van zorgaanbieders raden het gebruik ervan ten zeerste aan. 

Toelichting
De Toelichting voorziet het gebruik van het landelijk protocol en de Formats Model-Productieverantwoording van een context. Het programma i-Sociaal Domein, waarin zes brancheorganisaties van zorgaanbieders en de VNG samenwerken, gaat de controle-aanpak van gemeenten voor Wmo en Jeugdwet verder uitwerken. Medio herfst houden we hierover regiobijeenkomsten.

Model productieverantwoording
Er zijn twee formats voor een model-productieverantwoording: een voor de Wmo en voor de Jeugdwet. De splitsing sluit beter aan bij het proces van controle voor Wmo en Jeugdwet. Door de formats in te vullen kunnen zorgaanbieders hun productieverantwoording 2016 opstellen.

Voor het protocol en meer informatie: klik hier