Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

AO Staat van de Volkshuisvesting vraagt om input

04-06-2018

Voor het plenair debat van 24 mei over Beschikbaarheid van betaalbare woningen werd al een brief verzonden door Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland, om het probleem aan de onderkant van de woningmarkt aan te kaarten. Er zijn veel te weinig betaalbare en geschikte woningen immers.

AO Staat van de Volkshuisvesting vraagt om input

Minister Ollongren presenteerde de Woonagenda met een ambitie om gezamenlijk met partners als Aedes, Vastgoed belang en de Woonbond, 75.000 woningen per jaar bij te bouwen. Dit geldt dan de hele woningmarkt. Het woningtekort stijgt echter op korte termijn van 134.000 naar 200.000 lezen we in de Staat van de Volkshuisvesting. Op 7 juni wordt deze Staat van de Volkshuisvesting besproken. Opnieuw doen wij als branches, gezamenlijk een beroep om te komen tot een stevig plan, een Masterplan Sociale Woningbouw, waardoor juist aan de onderkant van de woningmarkt ruimte ontstaat. Het gaat dan niet alleen om betaalbare woningen, maar juist ook andere woningen : voor eenpersoonshuishoudens! We vragen niet alleen om daadkracht, maar ook om inzet van creativiteit. Waarom zouden Tiny Houses of appartementen in een leegstaand kantoorpand niet snel kunnen worden gerealiseerd? Wel willen we inzetten op duurzaamheid en geen snelle, tijdelijke oplossingen. Mensen moeten wonen in een gewone wijk. Dat betekent overigens ook, dat een woning alleen niet genoeg is. Begeleiding, schuldhulp, zorg, er kan van alles nodig zijn. Daarom dringen we bij Minister Ollongren aan om het vraagstuk wonen integraal en met haar collega bewindslieden van andere ministeries, op te pakken. Voor vragen : k.vanbrunschot@opvang.nl