Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Animatie over zichtbaar vakmanschap

11-05-2016
De recente beleids­ontwikkelingen, decen­tralisaties en wets­wijzigingen zorgen voor een definitief veranderd speelveld voor de RIBW’s. Een speelveld vol mogelijkheden. Het aantal mensen dat specialistische begeleiding nodig heeft vermindert immers niet door de hervorming van de Wmo of de invoering van de Wet langdurige zorg.

Link naar deze video op YouTube

Professionele begeleiding van burgers met ernstige psychische of psychosociale problematiek blijft nodig, misschien wel meer dan ooit. In deze nieuwe situatie willen wij ons vak, onze meerwaarde en onze expertise scherper positioneren.

Dit is een gezamenlijke opdracht voor de RIBW Alliantie en voor haar leden. Los van de lokale of regionale situatie, los van eventuele samenwerkingsverbanden met andere zorgorganisaties, staan wij voor dezelfde missie: onze meerwaarde en vakmanschap over het voetlicht te brengen.

Dat willen we doen bij onze cliënten, gemeenten, samenwerkingspartners en bij de samenleving als geheel. Deze animatie geeft inzicht in de ondersteuning die wij bieden. Het laat de concrete resultaten van ons vakmanschap zien, zowel individueel als voor de samenleving.