Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Algemeen overleg Wlz: nieuwe motie over de toegang voor ggz-cliënten

28-11-2016
Op 24 november 2016 heeft de Tweede Kamer overleg gehad met staatssecretaris van Rijn over de langdurige zorg. Zeven landelijke organisaties, waaronder GGZ Nederland, maken zich grote zorgen over de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ggz-cliënten.
V Bergkamp
Geen toegang
Hoe penibel de situatie van deze mensen ook is, en hoezeer hun zorgvraag levenslang en levensbreed is, toch komen zij niet in aanmerking voor langdurige zorg, zo bleek uit dit overleg (klik hier voor meer informatie over de agenda). In een brief hebben de zeven organisaties voor toegang tot de Wlz voor mensen met zeer ernstige psychiatrische problematiek gepleit, zoals ook Zorginstituut Nederland een jaar geleden adviseerde aan het kabinet.

Klik hier voor de brief (pdf)

Motie Keijzer/Bergkamp
Dit is niet onopgemerkt gebleven. De Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66, zie foto), Carla Dik Faber (CU), Renske Leijten (SP), Mona Keijzer (CDA) en Linda Voortman (GL) hebben er bij de staatssecretaris op aangedrongen om conform de motie Keijzer/Bergkamp van drie jaar geleden cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening alsnog toegang te verlenen tot de Wlz.

Ontevreden over antwoord Van Rijn
Het antwoord van de staatssecretaris hier op was uitermate onbevredigend. Hij wilde wachten op de resultaten van een uitvoeringstoets over het advies van het zorginstituut, maar zei die pas halverwege 2017 te verwachten. Vera Bergkamp van D66 vond dit zo teleurstellend, dat zij besloot om een voortgezet algemeen overleg (VAO) aan te vragen, met de bedoeling om een nieuwe motie in te dienen over de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten. Mona Keijzer sloot hierop aan en zei met Vera Bergkamp op te zullen trekken.
Wordt vervolgd!