Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Aftrap programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang'

09-05-2016
'Nieuwe wegen ggz en opvang' is het aanjaagprogramma voor de langdurende ggz en maatschappelijke opvang, gericht op het aanjagen van innovaties als gevolg van het veranderende speelveld. Leden van de RIBW Alliantie, GGZ Nederland en de Federatie Opvang kunnen deelnemen aan dit programma.
Linda Nieuwe wegen ggz en opvang
Woensdag 20 april vond in Utrecht de aftrap van het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang' plaats.  Ruim 70 mensen kwamen naar de bijeenkomst, waarbij de deelnemende samenwerkingsverbanden kennis met elkaar maakten én met de themacoördinatoren.

Sprekers
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, sprak namens de brancheorganisaties in de ggz en opvang over de ambitie van het programma. Ook was er een toneelvoorstelling die het belang benadrukte van een goede samenwerking tussen verschillende samenwerkingsverbanden en professionals ten behoeve van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.

Linda van den Brink, bestuurssecretaris van de RIBW Alliantie, heeft de sneakpreview van ‘Scratch’ op de startbijeenkomst getoond. Scratch is het innovatiemagazine van de RIBW Alliantie en haar leden met daarin mooie voorbeelden van innovaties en sluit goed aan op de doelstelling van het aanjaagprogramma nieuwe wegen ggz en opvang. Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief wordt Scratch binnenkort verspreid onder alle RIBW’s. 

Gezocht: samenwerking op thema Wonen
Ondanks de grote belangstelling voor het programma blijven de aanmeldingen voor het nieuwe thema Wonen nog achter. Hebben jullie een mooi samenwerkingsinitiatief op dit gebied, aanmelden kan nog! In de nieuwsbrief staat ook een aankondiging voor de masterclass op 2 juni ‘Transformatie door cocreatie.’ Deelname aan de masterclasses is gratis.

Meer informatie is te vinden in de tweede nieuwsbrief: www.nieuwewegenggzenopvang.nl/nieuwsbrief