Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Aanmelden nieuwsbrief herijking gemeentefonds sociaal domein

24-06-2019
AEF doet onderzoek naar het gemeentefonds sociaal domein en brengt met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan  via gf@cebeon.nl. Het onderzoek is nu ruim twee maanden onderweg. De afgelopen tijd is AEF bezig geweest met het opbouwen van een solide basis voor de analyse. Deze fase duurt nog tot het eind van de zomer. Onderstaand een aantal onderwerpen uitgelicht waar de afgelopen tijd aan gewerkt is.
Sociaal domein
Stuurgroep en begeleidingscommissies
Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep en twee begeleidingscommissies: één voor jeugd/Wmo, en de andere voor participatie/inkomen. Informatie over de samenstelling van deze gremia kunt u hier vinden. Deze gremia zijn nu twee keer bij elkaar geweest. In die bijeenkomsten zijn verschillende onderwerpen besproken, waaronder het plan van aanpak en de vertaling van de grondbeginselen van het gemeentefonds naar dit onderzoek. Daarnaast worden hier gedurende het hele traject alle grote en kleine keuzes afgestemd. Ook de onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn daar dus besproken.

Steekproef en uitvraag
Goede gegevens zijn van groot belang voor een betrouwbaar model. Daarom vraagt AEF bij ruim honderd gemeenten gedetailleerde gegevens op. Aan de hand van deze gegevens wordt de dataset gemaakt die de basis vormt voor de analyse.
Op grond van de input van de stuurgroep, de begeleidingscommissies en overige gremia is een set criteria bepaald om te komen tot een steekproef van ongeveer honderd gemeenten. Voorbeelden van die criteria zijn demografische structuurkenmerken, sociaaleconomische structuurkenmerken en geografische ligging. Bij het opstellen van de steekproef zijn gemeenten voor ieder van de criteria ingedeeld in groepen, bijvoorbeeld van “zeer klein / zeer weinig” tot “zeer groot / zeer veel”. Gemeenten zijn dusdanig geselecteerd dat iedere groep voldoende vertegenwoordigd is in de steekproef.
De gemeenten die volgens de criteria voor de steekproef in aanmerking kwamen zijn vervolgens afgestemd met de stuurgroep en begeleidingscommissies. De steekproef van ruim honderd gemeenten en een korte toelichting hoe AEF tot deze gemeenten gekomen is, kunt u hier vinden.

Mogelijke maatstaven
Tot slot is AEF bezig met het verzamelen van mogelijke maatstaven: variabelen die de kosten verklaren en interessant zijn voor het verdeelmodel. Dit heeft geleid tot een voorlopige lijst maatstaven die komende tijd nog verder wordt aangevuld. In de herfst maakt AEF op basis van de overgebleven maatstaven en de basisdataset een model.

Overige onderwerpen
Naast bovenstaande onderwerpen heeft AEF de afgelopen tijd onder andere gewerkt aan het opstellen en afstemmen van het beoordelingskader voor de verdeling, het uitwerken van opties voor de clusterindeling en een afwegingskader voor maatstaven. Deze onderwerpen zijn ook besproken in diverse (bestuurlijke) gremia. Daarnaast is AEF bezig met het uitwerken van mogelijke technische keuzes in het onderzoek, zodat hier ordentelijke besluitvorming over plaats kan vinden.

Wilt op de hoogte blijven van de vorderingen? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via gf@cebeon.nl.