Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

RIBW's en Alliantie in Volkskrant-bijlage 'Brein'

18-03-2016
De RIBW Alliantie, de Federatie Opvang, Kwintes, Lister en Pameijer komen aan het woord in de Volkskrant-bijlage 'Brein' van zaterdag 12 maart. De RIBW Alliantie en de Federatie Opvang gaan in op hun visie op de toekomst van RIBW’s aan de hand van het advies van het advies van de commissie Dannenberg en de discussie over het scheiden van wonen en zorg. Kwintes, Lister en Pameijer laten door middel van concrete praktijkvoorbeelden zien hoe zij invulling geven aan de beweging naar zelfstandig thuis wonen.
RIBW Alliantie in Het Brein
De commissie Dannenberg stelt dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Wij onderschrijven deze visie en zijn, maar tot nu toe is een aantal randvoorwaarden niet ingevuld.

Tekort aan woningen
Een van die randvoorwaarden is het tekort aan betaalbare en geschikte (meer) zelfstandige woonruimte. Dit veroorzaakt momenteel veel oponthoud in de doorstroom van cliënten van intramurale zorg naar zelfstandig wonen. Cliënten die toe zijn aan de volgende stap, houden nu noodgedwongen plaatsen bezet die hard nodig zijn voor cliënten die moeten doorstromen vanuit onder meer de GGZ-instellingen, aldus het artikel.

Housing first
RIBW’s maken actief deel uit van de beweging naar een inclusieve samenleving zoals door Dannenberg geschetst. Een van de innovaties die daaraan bijdraagt, en waardoor plekken in RIBW’s niet onnodig bezet blijven, is ‘housing first’. Binnen dit samenwerkingsproject bieden diverse organisaties mensen met verschillende problemen die dakloos zijn direct zelfstandige woonruimte.

Vakmanschap van onze professionals
Linda van den Brink, bestuurssecretaris van de RIBW Alliantie: “Een stabiele woonsituatie geeft rust en die rust is een basisvoorwaarde voor herstel. Maar daarnaast is integrale begeleiding, in samenwerking met naastbetrokkenen en ervaringsdeskundigen, onmisbaar. Dankzij de specialistische ervaring en het vakmanschap van onze professionals lukt het om steeds meer mensen een volwaardige plaats in de samenleving te bieden.”

Voor het interview met RIBW Alliantie en Kwintes: zie pagina 24
Voor interview met Lister en Pameijer: zie pagina 25

Klik hier voor de link naar de e-paper van de bijlage 'Brein'

Klik hier voor de link naar de bijlage in pdf