Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

9 november startbijeenkomst netwerk sociale inclusie en participatie (voor leden)

20-09-2018

In juni jl. hebben RIBW Alliantie en Federatie Opvang besloten om gezamenlijk het initiatief te nemen voor een landelijk netwerk Sociale Inclusie en Participatie. Wij zien kansen voor een sterke gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling, niet alleen omdat beleidskaders op lokaal, regionaal en landelijk niveau ons steeds vaker in één adem noemen, maar eerst en vooral omdat wij ons druk maken over de positie van onze cliënten in de samenleving en over wat we willen bereiken voor de cliënten die aangewezen zijn op langdurige zorg en ondersteuning.

9 november startbijeenkomst netwerk sociale inclusie en participatie (voor leden)

In deze infographic laten we zien wat we willen bereiken met dit netwerk. Op 9 november a.s. vindt de startbijeenkomst plaats voor leden van Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland, om met elkaar te werken aan de opbouw van een werkagenda 2019-2021 voor het netwerk. Het is een ‘invitational conference’, dat wil zeggen dat de leden van de drie brancheverenigingen uitgenodigd zijn en zij op hun beurt een stakeholder uit de regio en een ervaringsdeskundige mee nemen. In de loop van 2019 krijgt het netwerk sociale inclusie en participatie verder vorm en zullen ook andere organisaties kunnen aansluiten.