Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Continuïteit van zorg: handreiking voor professionals

04-10-2016
Professionals hebben dagelijks te maken met cliënten die, in aansluiting op de strafrechtelijke titel, reguliere zorg nodig hebben. Deze handreiking, gemaakt door het ‘Continuïteit van zorg’ programma, biedt inzicht en overzicht wat er geregeld moet worden als er behandeling of begeleiding nodig is in aansluiting op de periode van de strafrechtelijke titel. 
Continuiteit van zorg
Vragen en antwoorden
Hoe zit het met verwijzing of de indicatiestelling? Onder welk wettelijk kader valt wat? Wie neemt regie? Wie moet betalen? Antwoorden op veel van deze en andere vragen staan in de handreiking. Met deze informatie in de hand, heeft de professional voldoende gereedschap om een op de cliënt gericht traject in te zetten en afspraken te kunnen maken met de cliënt en relevante ketenpartners. 

De handleiding voor professionals is hier te downloaden

Het is een soort routekaart op casusniveau. De handreiking is een resultaat van de werkgroep van het programma continuïteit van zorg. Mensen uit de verdiepingsregio’s van het programma ‘verwarde personen’ hebben aanvullingen gegeven. 

Praktijkvoorbeelden
Begin 2017 wordt de handreiking aangevuld met praktijkvoorbeelden vanuit de spotlightregio’s, bijvoorbeeld over de organisatie van een regionaal casusoverleg en de borging in de regionale keten. Het volgende resultaat dat het programma continuïteit van zorg oplevert is een kennisdocument over de feiten, de knelpunten en de oplossingsrichtingen rond bekostiging.

Over het programma
Continiuteit van zorg is een initiatief van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het programma is gericht op verbetering van de overgang van de forensische zorg naar de reguliere ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg.