Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

60 miljoen naar gemeenten voor tijdelijk beschermd wonen voor LVB-cliënten

02-09-2016
De VNG en het ministerie van VWS hebben overleg gehad over de middelen die nodig zijn om tijdelijk beschermd wonen voor cliënten met een licht verstandelijke beperking mogelijk te maken (klik hier voor het bericht over dit overleg op de VNG-site). Deze groep viel tussen de wal en het schip van Wlz en Wmo. Na onderzoek en overleg is duidelijk dat de gemeenten de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van deze groep hebben. Vanaf 2017 komt structureel 60 miljoen euro extra beschikbaar.
geldhart
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat het gaat om vier verschillende cliëntprofielen:
 1. Jongvolwassenen met licht verstandelijke beperking.
 2. Volwassenen met licht verstandelijke beperking.
 3. Ouders met verstandelijke beperking.
 4. Jongvolwassenen met licht verstandelijke beperking met ernstig probleemgedrag.

De ondersteuning die noodzakelijk is gaat bijvoorbeeld om stabilisatie in een problematische situatie of om ontwikkeling richting zelfstandig wonen. Het gaat specifiek om mensen met een licht verstandelijke beperking die tijdelijk behoefte hebben aan begeleiding in een beschermende woonomgeving:
  • na een (intensief) behandeltraject met verblijf en/of
  • om de stap naar (begeleid) zelfstandig wonen te maken (bijvoorbeeld aansluitend aan opvang, na detentie of -gesloten- jeugdzorg) en/of
  • na een crisissituatie waarbij het niet meer houdbaar is om in het (ouderlijk)huis te blijven en waarbij tijdelijk opvang nodig is.

Instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of beschermd wonen, die met deze doelgroepen te maken hebben, kunnen zich tot hun centrumgemeente wenden voor informatie over de zorginkoop 2017 voor deze cliënten.

Voor informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Rina Beers, r.beers@opvang.nl