Animatie over zichtbaar vakmanschap

Onze leden begeleiden mensen met langdurige psychiatrische problemen. Hoe doen ze dat? Bekijk de animatie! 
Innovatiekracht

Alles over het innovatieve vakmanschap van onze professionals.

Wat doet de RIBW Alliantie?

De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 22 RIBW’s in ons land.
Waar zijn RIBW's te vinden?

Wilt u weten waar u RIBW's kunt vinden en wat zij bieden aan hulp en ondersteuning?
In het nieuws

Nieuws over het werkveld, de politiek, events, onderzoeken en oproepen.
De landelijke vereniging RIBW Alliantie is het samenwerkingsverband van 22 RIBW's in het hele land. De RIBW Alliantie zet zich in voor de best mogelijke vormen van ondersteuning en begeleiding voor mensen met stevige psychische en psychosociale problemen.

Ons doel:

Wij ondersteunen onze sector met ontwikkelfaciliteiten voor innovaties, informatie, publicaties, belangenbehartiging en samenwerking met branchegenoten.
9 november startbijeenkomst netwerk sociale inclusie en participatie (voor leden)
In juni jl. hebben RIBW Alliantie en Federatie Opvang besloten om gezamenlijk het initiatief te ...
Hogere prioriteit voor psychische problematiek
De WRR – een gezaghebbend adviesorgaan van de regering- heeft een rapport geschreven over ...
Erkenning ervaringsdeskundigheid en sociaal domein in hoofdlijnenakkoord GGZ
Op dinsdag 3 juli is een onderhandelaarsakkoord bereikt op het Bestuursakkoord GGZ, ook wel ...