Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

16 maart: Masterclass Cultuurverandering

06-03-2017
Cultuurverandering maakt bijna altijd deel uit van succesvol implementeren. In deze masterclass (gratis voor leden van de RIBW Alliantie!) maakt u kennis met en ervaart u creatieve manieren om cultuurverandering te stimuleren. Benieuwd? Kom dan op donderdag 16 maart 2017 naar Utrecht voor de vijfde masterclass in de reeks over Innovatief leiderschap met deze keer als thema ‘Veranderen en leren – het implementeren van innovaties’.
Masterclass_Cultuurverandering
Reeks masterclasses in het thema ‘innovatief leiderschap’
De reeks Innovatief Leiderschap bestaat uit een aantal boeiende masterclasses over de stand van zaken in de ggz en maatschappelijke opvang, domein overstijgend samenwerken en concrete tools waarmee u in de eigen praktijk mee aan de slag kunt gaan. De samenwerking tussen organisaties voor ggz, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, welzijn, cliënt- en familieorganisaties en gemeenten worden vanuit verschillende perspectieven belicht. De reeks masterclasses wordt u in het kader van het programma Nieuwe wegen ggz en opvang aangeboden.

Voor wie?
Management, projectleiders, managers, kwartiermakers, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen van bij het programma Nieuwe wegen aangesloten projecten, en andere belangstellenden. Leden van de RIBW Alliantie kunnen gratis deelnemen! Deze masterclass is niet bedoeld voor consultants en adviseurs.

Veranderen en leren – het implementeren van innovaties
De transities in sociaal domein, ggz en opvang hebben veel veranderingen teweeg gebracht. De projecten die participeren in het programma Nieuwe wegen ggz en opvang weten daar alles van. Zij zetten een andere bril op, laten oude denkwijzen los en creëren ruimte voor een nieuwe aanpak. Zo antwoorden zij op de nieuwe vragen waar zij zich voor geplaatst zien. Het gaat vaak om een cultuurverandering in de ggz, waarbij iedereen meegenomen moet worden! Met cliënten, naasten, medewerkers, managers, bestuurders van de samenwerkende instellingen wordt een duurzame verandering ingezet, in aansluiting op de nieuwe denk- en werkwijze.

Cultuurverandering: hoe doe je dat?
Maar is dat wel reëel om te verwachten? Vaak is een cultuurverandering waarin de nieuwe visie centraal staat, niet één van de prioriteiten van projecten. Er zijn al zo veel andere ‘uitdagingen’ die om de onverdeelde aandacht vragen. Bovendien, cultuurverandering is zo eenvoudig nog niet… Toch is een innovatie alleen duurzaam als de waarden en overwegingen, de attitude en werkwijze van de betrokkenen in het project en daarbuiten mee verandert. Dus hoe zorg je ervoor dat zij ook mee gaan bewegen en dingen anders gaan doen? Met andere woorden: hoe stimuleer je blijvende cultuurverandering?

Creatieve werkvormen
In de masterclass op 16 maart maakt u kennis met én ervaart u nieuwe en creatieve werkvormen om aan de slag te gaan met cultuurverandering. Daarbij leren we van de praktijken van een aantal Nieuwe Wegen-trajecten én gaat u zelf aan de slag. Zo kunt u ervaren wat creatieve en innovatieve werkvormen kunnen betekenen voor de implementatie van nieuwe wegen in de cultuurverandering.

Datum: 16 maart 2017
Tijd: 10:00 tot 16:00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Vilans / In voor zorg!, Catharijnesingel 47 te Utrecht
Ontvangst en inschrijven vanaf 09.30 uur.

Programma en inschrijven voor deze masterclass