Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Woningcorporaties: meer overlast door verwarde personen

07-01-2016
Driekwart van de woningcorporaties zag in het afgelopen jaar een toename van overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Dit blijkt uit een enquête van Aedes onder 174 corporaties (52 procent van alle corporaties).
verwarde personen
Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders van corporatiewoningen zo’n 2.000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting, explosies of andere schade aan de woning. Verder krijgen corporaties jaarlijks zo’n 18.000 meldingen van structurele overlast door verwarde personen.

Geluidsoverlast en agressie
Als verwarde personen overlast of incidenten veroorzaken is dat vaak geluidsoverlast en nachtelijke overlast door psychoses en paniekaanvallen. Ook agressief gedrag tegen medewerkers en/of buren en verwaarlozing van de directe omgeving (zoals de tuin) worden vaak genoemd.

Contact met politie, GGZ of wijkteams

Als corporaties te maken hebben met iemand die ernstig in de war is, leggen ze doorgaans contact met de politie, de GGZ of sociale wijkteams. Ze nemen diverse (preventieve) maatregelen om overlast door verwarde personen te voorkomen of ervoor te zorgen dat de situatie niet escaleert.

Maatregelen
Corporaties konden meerdere maatregelen noemen in de enquête. Vier van de vijf meest ingezette maatregelen ervaren de corporaties ook als het meest effectief: samenwerking met politie, GGZ en gemeente, afspraken vastleggen in huur-/begeleidingscontracten, afspraken met huurders na incidenten en sociale wijkteams inschakelen. Ook registratie bij een vermoeden van (ernstige) psychiatrische problemen werd genoemd.

bron: Aedes Corporatiemonitor