Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Brief aan VWS: ‘Pak knelpunten aan’

15-12-2015
Begin december debatteerde de Vaste commissie voor VWS met staatssecretaris Van Rijn over de decentralisatie van de langdurige zorg naar de gemeenten. De RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland stuurden vooraf een brief aan deze vaste commissie om aandacht te vragen voor enkele knelpunten die duidelijk opspelen in de praktijk.
logo-ministerie-vws
Zo spreken de drie zorgorganisaties hun grote zorgen uit over de samenwerking tussen financiers van zorg en ondersteuning, die noodzakelijk is om de cliënt een samenhangend aanbod te kunnen garanderen. “In de praktijk komt deze zeer moeizaam van de grond”, stellen zij.

De oproep aan de staatssecretaris is om op korte termijn verzekeraars en gemeenten bij elkaar te roepen om tot bindende afspraken te komen omtrent dit thema.

Onvoldoende ggz-kennis bij toegang
Een ander knelpunt betreft het te lage niveau van kennis en begrip onder Wmo-consulenten en leden van wijkteams over psychische aandoeningen. Als er geen goede inschatting van hulpvraag en problemen wordt gemaakt, “krijgen juist deze cliënten te maken met verwaarlozing en teloorgang”, aldus de drie zorgorganisaties.

De vraag aan de staatssecretaris is dan ook om snel een (na)scholingsaanbod en een plan van aanpak te organiseren, voor de inzet van ggz-deskundigheid op lokaal niveau. Dit in samenwerking met de VNG, LPGGZ en GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie.

Inzicht administratieve lasten
Omdat de administratieve lasten sterk zijn gestegen, vinden de drie zorgorganisaties het ook zinvol om de Algemene Rekenkamer de uitvoeringskosten van de Wmo 2015 door gemeenten in kaart te laten brengen. Zo krijgen gemeenten inzicht in de mate waarin hun Wmo-budget opgaat aan administratieve lasten, zoals inkoop, contractbeheer, toegangsbeoordeling en verantwoording. “Op basis van dat inzicht kunnen zij maatregelen gaan treffen”, zo stelt de brief.

Integraal beleid multiprobleem-gezinnen
Een laatste punt in de brief gaat over de aansluiting Wmo – Jeugdwet. De gemeente beschikt nu over een uitgebreid instrumentarium met diverse wetten, maar “toch zien we in de praktijk nog weinig voorbeelden van integraal beleid voor multiprobleem-gezinnen. ”De oproep aan de staatssecretaris is om de betreffende wethouders op te roepen om jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning mogelijk te maken voor gezinnen in opvanginstellingen.

Lees hier de brief (pdf).