Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Verslag congres LSFVP

12-10-2015
De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) organiseerde eind september een congres. Is de familievertrouwenspersoon een intermediair, een counselor of een belangenbehartiger? Wat verwachten familieorganisaties, behandelaren en patiëntenvertrouwenspersonen van de familievertrouwenspersoon? En hoe kan de familievertrouwenspersoon het beste opkomen voor familie en naastbetrokkenen? Deze vragen kwamen aan bod  in de conferentie.
LSFVP logo
De familievertrouwenspersonen van de LSFVP ondersteunen familieleden en naasten van ggz-cliënten. 'De triade', de driehoek cliënt – behandelaar – familie, speelt een centrale rol in het vertrouwenswerk. Het ligt dan ook voor de hand dat triadegericht werken een prominente plaats krijgt in de methodiek en werkwijze van de familievertrouwenspersoon. Onder de inspirerende leiding van Cees Grimbergen spraken de medewerkers van de LSFVP en een aantal genodigden over de wenselijkheid hiervan.
 
Lees verder op de website van de LSFVP 
 
Voorafgaand aan de conferentie sprak Cees Grimbergen met drie sprekers over hun visie op de rol en de positie van de familievertrouwenspersoon:
 
‘Geef familie meer stem in de behandeling.’
Bekijk het interview met Roxanne Vernimmen, bestuursvoorzitter Altrecht 
 
‘De rol van familie in de ggz wordt steeds groter en complexer.’
Bekijk het interview met Nannie Flim, directeur/bestuurder Stichting PV
 
‘Familie en hulpverlening dichter bij elkaar brengen.’
Bekijk het interview met Bert Stavenuiter, directeur Ypsilon