Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

IrisZorg: PSO-erkenning trede 2

05-10-2015
IrisZorg is de eerste GGZ-instelling met PSO-erkenning trede 2. IrisZorg levert een uitstekende bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het certificeringtraject dat onlangs is afgesloten en waarbij IrisZorg direct trede 2 heeft behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). IrisZorg is trots op dit resultaat. Het sluit aan bij hun visie dat meedoen aan de samenleving belangrijk is: dat geeft ritme en regelmaat en mensen voelen zich beter met een daginvulling en sociaal leven.
overhandiging certificaat PSO Nederland aan IrisZorg
Wat is PSO?
PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. PSO-Nederland meet de werkgelegenheid die bedrijven en organisaties bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is te stimuleren dat werkgevers meer bijdrage aan duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO kent 4 prestatieniveaus: een aspirant-status en drie treden.

Om een goede werkgever te zijn, heeft IrisZorg aandacht voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen ze door zelf op allerlei manieren mensen te begeleiden naar werk. Maar ook door bij het reguliere aannamebeleid oog te hebben voor mensen met een WIA of WAjong-uitkering of die langer dan 1 jaar werkloos zijn.

Wennen aan werk
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een persoonlijk begeleider die met ze een plan maakt waarin hun doelen gericht op toeleiding naar werk centraal staan. Soms is het nodig om eerst te wennen aan werk: het opdoen van ritme, op tijd komen en afspraken nakomen. Sommige mensen gaan meteen aan het werk en volgen algemene of vakgerichte trainingen. Bij IrisZorg zelf zijn er mogelijkheden om aan de slag te gaan binnen productie, groen, transport, multimedia en dienstverlening.

Ervaringsverhaal
Danny is 38 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Hij werkt sinds 2000 als conciërge bij IrisZorg in Arnhem. Hij kwam met IrisZorg in contact via zijn jobcoach bij Philadelphia Zorg. Deze organisatie helpt bij de dagbesteding en arbeidsintegratie van mensen met een beperking. Danny werkt 32 uur bij IrisZorg. Hij haalt het papier op, maakt de koffieautomaten schoon, en helpt bijvoorbeeld met verhuizen en vervoer van spullen. Vanaf zijn 23e jaar gaat dit naar volle tevredenheid. 

Danny werkt wisselend op twee locaties in Arnhem, waartussen hij pendelt met de bus want hij heeft geen rijbewijs. Binnen IrisZorg is er een vaste medewerker die Danny opdracht geeft of zijn urenadministratie verzorgt. Dat vindt Danny moeilijk om zelf te doen. "Ik vind het fijn om bij IrisZorg te werken, thuiszitten is niks voor mij. Mijn werkdruk is constant, ik hoef me niks aan te trekken van gestres van medewerkers of de bezuinigingen." Danny woont samen met enkele leeftijdgenoten om elkaar te ondersteunen bij huishoudelijke taken. Om de maand heeft Danny contact met een jobcoach van Philadelphia.